Felles IK-system

Felles IK-system

Vi gir deg en trygg og forutsigbar internkontroll gjennom vårt IK-system. Systemet er spesialutviklet for Elscoop og dekker alle lovpålagte krav innen elektro. 

Innkjøpssamarbeid

Sterkt faglig samarbeid

Som medeier blir du en aktiv deltager i vårt faglige samarbeid. Seminarer, leverandørkontakt, opplæring og medeiermøter er noen av fellesaktivitetene du får nytte av å delta på.

Felles IK-system

Juridisk bistand

Du får tilgang til Juridisk bistand dersom behovet skulle oppstå. Elscoop samarbeider vi med et anerkjent advokatfirma som kjenner vår bransje.

Kampanje: Mer fart hjemme

"Vi kan nå bruke vår tid mer effektivt og rasjonelt ved at viktige oppgaver ivaretas. Vi er stolte av å være en del av Elscoop"

Jan Einar Rebne - Elektroservice Hallingdal

"Elscoop jobber for oss og tar tak i det vi melder inn. Vi har blitt mer konkurransedyktige og har fått et stort kollegialt nettverk å støtte oss på"

Grunde Olsen - Kragerø Elektriske